Město

edmonton-1Edmonton je hlavní město kanadské provincie Alberta, jedné ze tří prérijních provincií. Leží v její centrální části, v oblastiprérií a úrodné zemědělské půdy. Město je domovem pro 980 000 obyvatel, nicméně počet obyvatel v celé městské aglomeraci (census metropolitan area) přesahuje jeden milion. V počtu obyvatel je v Albertě větší pouze Calgary, které leží o 300 km jižněji.

Oblast tzv. Koridoru Calgary-Edmonton je jedním ze čtyř ohnisek populace jinak řídce osídlené Kanady, které společně zahrnují polovinu obyvatel Kanady. Edmonton tak představuje výchozí bránu pro rozvoj a ekonomické využití severní Alberty a Severozápadních teritorií, které jsou význačnými zdroji nerostného bohatství (dehtové písky, zemní plyn,diamanty).

Díky velkorysému urbanistickému plánu se Edmonton rozkládá na 684 km2, čímž překonává rozlohu i daleko větších měst (např. Toronto, Chicago). Malá lidnatost umožňuje existenci rozsáhlých ploch zeleně uvnitř města, avšak také zvětšuje vzdálenosti, zvyšuje zábor půdy a zhoršuje celkovou efektivitu města.

První osídlení oblasti Edmontonu bylo zaznamenáno v období těsně po skončení poslední doby ledové (nejpozději kolem roku 3000 př. n. l.). Prvním Evropanem. o němž s jistotou víme, že se dostal na území dnešního města, byl v roce 1754Anthony Heynday, průzkumník pracující pro Společnost Hudsonova zálivu. Henday cestoval přes kanadské prérie, aby navazoval kontakty s původními obyvateli a podpořil obchod s kožešinami, a tím i Společnost Hudsonova zálivu v konkurenci se Severozápadní společností.

V roce 1795 byla založena osada Fort Edmonton (dnes v severní části Fort Saskatchewanu), jež se záhy stala významnou obchodní stanicí. Osada byla pojmenována podle rodného města (Edmonton, London) Sira Jamese Wintera Lakea, tehdejšího viceguvernéra Společnosti.

K významnému nárůstu osídlení došlo na sklonku 19. století, přispělo jak zemědělské využití úrodných prérií, tak i zlatá horečka (v r. 1897). Tehdy se z Edmontonu stalo regionální centrum obchodu a zemědělství.

Podle sčítání lidu v roce 2011 má Edmonton 812 201 obyvatel, celá aglomerace pak 1 159 869 obyvatel.

Podle stejného censu žije ve městě 24,3 % obyvatel náležejících k tzv. viditelným minoritám. Největší podíl zaujímají se 7,5 % Číňané, 4,8 % původní obyvatelé (Aboriginals), 4,5 % Jihoasijaté, 4,1 % černoši a 2,3 % Filipínci. Také zde žije mnoho Arabů, Latinoameričanů a Korejců.

Základní údaje:

  • Země: Kanada
  • Provincie: Alberta
  • Založen: 1795
  • Městem od: 1905
  • Starosta: Stephen Mandel
  • Rozloha: Město-684,37 km², Aglomerace-9417,88 km²
  • Nadmořská výška: 668 m
  • Počet obyvatel v roce 2011: 812 201